Wanneer is een project succesvol?

De volgende eisen zijn van toepassing op de eindbeoordeling van de 2 DMAIC projecten:
1. Is het een Lean Six Sigma project?
Er is sprake van een probleem waarvan de oplossing nog niet bekend is. Met andere woorden geen “just do it” project.
2. Volgt het project de DMAIC methode?
Stappen moeten (letterlijk) in de reviewtemplate terugkomen.
3. Zijn er concrete baten?
Hoeven nog niet gerealiseerd te zijn, maar dan dient er wel een implementatieplan te zijn (tijdspad, verantwoordelijkheden). 2 afgeronde DMAIC projecten met 50k per jaar aan financiële baten per project voor Black Belt certificering.
4. Is het project consistent?
Analyse en verbeteringen hebben betrekking op de Critical to Quality (CTQ) die in de Measure-fase zijn gedefinieerd.
5. Is de verbetering feitelijk onderbouwd?
De effectiviteit van verbeteracties zijn onderbouwd, ofwel in de Improve-fase (m.b.v. statistiek) ofwel na oplevering (m.b.v. een nameting).
6. Is de documentatie “to the point”?
Documentatie legt resultaten vast van ingezette tools.
Geen wolligheid, story-telling, max 40 slides.

Toelichting onderbouwing financiële baten
Als Black Belt dien je voor je certificering de effectiviteit van de oplossing te kunnen bewijzen. Mede om je inspanningen van jou en je team te kunnen rechtvaardigen.

Dit doe je door middel van een:

  • Pilot – bewijzen in praktijk of door simulatie dat de gekozen oplossing werkt
  • Experiment – statistisch bewijzen wat de effecten zijn als parameters worden gewijzigd
  • Statistische toetsen - bewijzen dat verbanden tussen de CTQ (datgene wat je wil beïnvloeden) en X’en (invloedfactoren) statistisch significant zijn en niet op toeval berusten

De projectdocumentatie moet een ondertekende verklaring bevatten (Decharge) van de Champion en een Financial Controller. Met deze Decharge verklaren beiden dat het projectverslag een realistische weergave geeft van het project en financiële baten.

Recent Posts
Neem contact op!

Heb je nog vragen? Stuur gerust een email en wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.