Wat zijn belangrijke succesfactoren?

Een geschikt Black Belt project is als het projectresultaat minimaal 50.000 euro aan financiële baten per jaar oplevert. De Black Belt trainee dient 2 succesvolle projecten af te ronden. Belangrijke succesfactoren zijn:

 • Is er een verband tussen het projectdoel en de strategische doelstellingen van het bedrijf en/of klanteisen-/verwachtingen.
 • Draagt het project bij aan het verbeteren van de zichtbaarheid continue binnen de organisatie.
 • Draagt het project direct bij aan een hogere klanttevredenheid.
 • Is er sprake van urgentie (burning platform). M.a.w. is er behoefte/noodzaak om het probleem op te lossen wat je aanpakt met je project.
 • Draagt het project bij aan een hogere medewerkerstevredenheid. Hierdoor meer draagvlak voor verandering.
 • Worden investeringen/inspanningen gerechtvaardigd door de financiële baten.
 • Is er voldoende capaciteit van projectteamleden en opdrachtgever (sponsor) om te participeren in het project.
 • Is er draagvlak van de proceseigenaar en stakeholders om het project te starten
 • Is het haalbaar om het probleem wat je aanpakt binnen 5 a 6 maanden op te lossen.
 • Zijn er (historische) meetgegevens beschikbaar waardoor je iets kan zeggen over de procesprestatie.
 • Is het proces wat je gaat verbeteren hoog repeterend en –cyclisch waardoor je snel meetgegevens kan verkrijgen.
Recent Posts
Neem contact op!

Heb je nog vragen? Stuur gerust een email en wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.