Hieronder antwoord op de meest gestelde vragen. Staat je antwoord er niet bij? Neem gerust contact met ons op.

Wie is Leantrainee?

Leantrainee is een additionele service van LeanDirect BV. LeanDirect BV is een bedrijf die mensen stapsgewijs traint en begeleid om een gecertificeerde en succesvolle Lean expert te worden. Wij ervaren dat er steeds meer theoretisch geslaagde Black Belts op zoek zijn naar bedrijven waarbij ze hun theoretische kennis in praktijk kunnen brengen. Het traineeship zorgt ervoor dat zij ervaren wat er nodig is om aantoonbare waarde te realiseren. Door het succesvol afronden van 2 projecten in de praktijk komen ze in aanmerking voor Lean Six Sigma certificering.

Wat zijn de kosten voor coaching & begeleiding?

De begeleiding en coaching van de Black Belt trainee door de Master Black Belt is afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever en trainee. Wellicht heeft de opdrachtgever zelf mogelijkheden om te zorgen voor de begeleiding en coaching. Tijdens de kennismaking tussen de trainee en opdrachtgever zal worden vastgesteld wat er aan uren nodig zijn om de Black Belt trainee succesvol te begeleiden/coachen. Gemaakte begeleiding- & coachinguren van de Master Black Belt worden op basis van daadwerkelijke gemaakte uren achteraf gefactureerd aan opdrachtgever of trainee.

Wat zijn geschikte projectdoelen?

Wat zijn nu geschikte projectdoelen waaraan een Black Belt trainee kan werken? Hieronder wat generieke projectdoelstellingen:

Kwaliteit

 • Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening of product
 • Het verhogen van de klanttevredenheid
 • Het verminderen van klantklachten

Betrouwbaarheid

 • Verhogen percentage in een keer goed / verlagen # fouten
 • Verlagen herwerk/rework
 • Verlagen operationele verliezen
 • Verlagen aantal verstoringen in het proces / verhogen betrouwbaarheid proces

Snelheid

 • Verlagen van de doorlooptijd / time to market
 • Verlagen van de wachttijd in het proces
 • Verhogen tijdigheid dienstverlening

Kosten

 • Efficiency gebruik van menselijke en/of machine capaciteit
 • Voorraad optimalisatie
 • Kostenreductie generiek
 • Verhogen marge per dienst of per product 
 • Verhogen omzet
 • Verhogen productiviteit

De meest gekozen projectdoelen van het eerste project hebben vaak verband met het verlagen van kosten en verhogen van de betrouwbaarheid. Dus een concreet doel mbt verlagen van kosten het reduceren van bewerkingstijd en extra bewerkingstijd (herwerk) van dossiers/orders/producten/facturen etc. En bij het verhogen van de betrouwbaarheid bijvoorbeeld het reduceren van het aantal defecten of niet conforme producten/diensten. Tijdens de intake met de opdrachtgever worden de projectdoelen zodanig aangescherpt dat deze vertaald kunnen worden in financiële baten (business case).

Voor wie is mijn opdracht zichtbaar?

De privacy van je bedrijfsgegevens zijn belangrijk voor ons. Daarom zal de ingezonden opdracht enkel zichtbaar zijn voor medewerkers binnen LeanDirect BV. Nadat we de opdrachtomschrijving hebben aangescherpt en besproken, zal deze overlegd worden met een geschikte Black Belt trainee.

Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een opdracht?

Er zijn eenmalige bemiddelingskosten verbonden aan de opdrachtverstrekking, maar je bepaalt zelf de hoogte. Wat is het je waard om geschikte Black Belt trainee in te zetten om operationele problemen aantoonbaar op te lossen? De bemiddelingskosten worden vooraf overeengekomen, alvorens Black Belt trainees worden voorgesteld. Pas bij een succesvolle match betaal je de bemiddelingskosten. Er wordt GEEN marge gehanteerd op de financiële vergoeding die je overeenkomt met de trainee.

Wat gebeurt er als ik een opdracht plaats?

Na inschrijving als opdrachtgever krijg je toegang tot onze beschikbare Black Belt trainees. Zo kan je alvast bekijken wat voor trainees wij aan ons verbonden hebben. Je opdracht zal met onze Master Black Belt besproken worden en eventueel aanscherpt. Ook worden de bemiddelingskosten overeengekomen waarvan je zelf de hoogte bepaalt. Met behulp van de opdracht en bedrijfsinformatie gaan wij op zoek naar een geschikte Black Belt trainee. Zodra wij een trainee hebben gevonden, zal er een kennismakingsgesprek worden georganiseerd. Pas als er een match is betaal je de bemiddelingskosten en kom je zelf de vergoeding overeen met de trainee. Wij hanteren GEEN marge op de vergoeding die je overeenkomt met de trainee. Vervolgens kunnen er additionele afspraken worden gemaakt over de coaching en begeleiding van de Black Belt trainee.

Kan ik een trainee zelf kiezen?

Ja, je kiest zelf de meest geschikte Black Belt trainee. Afhankelijk van de opdrachtomschrijving, bedrijfsinformatie, bedrijfslocatie, voorkeuren wat betreft achtergrond/ervaring/niveau van de trainee gaan wij op zoek naar de meest geschikte Black Belt trainee.

Hoe plaats ik een opdracht?

Dat gaat eenvoudig. Door te klikken op de button "schrijf je in" op de pagina "opdrachtgevers". Of nog eenvoudiger klik hier.

Wat zijn belangrijke succesfactoren?

Een geschikt Black Belt project is als het projectresultaat minimaal 50.000 euro aan financiële baten per jaar oplevert. De Black Belt trainee dient 2 succesvolle projecten af te ronden. Belangrijke succesfactoren zijn:

 • Is er een verband tussen het projectdoel en de strategische doelstellingen van het bedrijf en/of klanteisen-/verwachtingen.
 • Draagt het project bij aan het verbeteren van de zichtbaarheid continue binnen de organisatie.
 • Draagt het project direct bij aan een hogere klanttevredenheid.
 • Is er sprake van urgentie (burning platform). M.a.w. is er behoefte/noodzaak om het probleem op te lossen wat je aanpakt met je project.
 • Draagt het project bij aan een hogere medewerkerstevredenheid. Hierdoor meer draagvlak voor verandering.
 • Worden investeringen/inspanningen gerechtvaardigd door de financiële baten.
 • Is er voldoende capaciteit van projectteamleden en opdrachtgever (sponsor) om te participeren in het project.
 • Is er draagvlak van de proceseigenaar en stakeholders om het project te starten
 • Is het haalbaar om het probleem wat je aanpakt binnen 5 a 6 maanden op te lossen.
 • Zijn er (historische) meetgegevens beschikbaar waardoor je iets kan zeggen over de procesprestatie.
 • Is het proces wat je gaat verbeteren hoog repeterend en –cyclisch waardoor je snel meetgegevens kan verkrijgen.

Wat is het doel van een traineeship?

Het doel van het Black Belt traineeship is dat zowel het bedrijf als de trainee er samen beter door worden. De trainee realiseert aantoonbare financiële waarde binnen je bedrijf door het oplossen van operationele problemen. Het project draagt vaak ook bij aan een hogere klant- & medewerkerstevredenheid. Als de trainee 2 succesvolle Black Belt projecten afrond dan komt de trainee in aanmerking voor Black Belt certificering. Daarmee zet hij of zij een grote stap richting een succesvolle Black Belt carrière.

Kan een traineeship in combinatie met mijn baan?

Een Black Belt traineeship is te combineren met een baan, mits je leidinggevende voldoende ruimte geeft voor persoonlijke ontwikkeling. Hou er rekening mee dat een Black Belt traineeship gemiddeld 2 dagen per week kost en minimaal een doorlooptijd heeft van 3 maanden.

Wat is het dienstverband van een trainee?

Het type dienstverband zal door jezelf met de opdrachtgever worden overeengekomen. Er kan gekozen worden voor bijvoorbeeld inhuur, tijdelijk contract, detachering etc. Wij zitten hier niet tussen wat betreft het hanteren van een marge op de vergoeding. Wij kunnen uiteraard wel adviseren wat de meeste geschikte vorm is.

Hoe vindt de communicatie tussen de partijen plaats?

De communicatie bij opdrachtverstrekking is tussen LeanDirect en de opdrachtgever. Als de opdracht geschikt is bevonden, zal LeanDirect op zoek gaan naar een geschikte Black Belt trainee. Vervolgens zal er een kennismakingsgesprek georganiseerd worden. Tijdens het project zal de trainee gecoacht worden en zal er per projectfase een review moment plaatsvinden tussen opdrachtgever, trainee en de Master Black Belt.

Hoe vind ik een opdracht via LeanTrainee?

Nadat je je hebt ingeschreven, zal je uitgenodigd worden voor een intake. Op basis van je voorkeuren en achtergrond zal er een passende opdrachtgever en opdracht worden gezocht. Als er geen geschikte opdrachtgever in portefeuille is, zal er een zoekopdracht worden geplaatst.

Wat houdt een opdracht voor mij in?

Een praktijkopdracht betekent concreet dat je 2 Black Belt projecten uitvoert bij een opdrachtgever. Deze projecten worden door ons op geschiktheid beoordeeld en vervolgens wordt je door ons gecoacht & begeleid om de projecten succesvol af te ronden. Hou er wel rekening mee dat het een grote tijdinvestering is als je je traineeship succesvol wil doorlopen.

Hoe word ik een trainee?

Je komt in aanmerking voor een Black Belt traineeship als je je Black Belt theorie examen bij ons met voldoende resultaat hebt afgesloten. Vervolgens geef je aan dat je een traineeship zoekt en dat je je praktijkgedeelte wil doen voor je uiteindelijke Black Belt certificering.

Wat is Lean Learning®?

Lean Learning® is de meest doelmatige en effectieve manier om je het vakgebied Lean eigen te maken. En zoals de naam al doet vermoeden, is het leren zonder verspilling. Met Lean Learning® start je gelijk met je training, bepaal je je eigen tempo, leer je op jouw manier, in je eigen tijd en in je eigen vertrouwde omgeving. Tevens weet je direct welke lesstof je wel of niet beheerst. Elke les wordt namelijk getoetst door middel van een Quiz. Zo kom je niet voor verrassingen te staan tijdens het theorie-examen en kan je net zo lang de videolessen herhalen als nodig is.

Wat is de waarde van Lean?

Lean is een denkwijze met bijbehorende methoden en technieken voor het efficiënter maken van bedrijfsprocessen door het identificeren en elimineren van verspilling. Het is een wezenlijk onderdeel van procesverbetering en een manier om anders naar processen te kijken.

De klantwens is leidend: er worden alleen waardetoevoegende activiteiten uitgevoerd. Dat alles leidt tot hoge snelheid, flexibiliteit, meer output, weinig defecten en lage kosten.

Wat is de waarde van Six Sigma?

Six Sigma is een aanpak om mede met behulp van data de oorzaken van problemen boven water te krijgen. Maar Six Sigma is veel meer dan statistiek. Wist je dat de Belt structuur en de projectmanagementstructuur uit de Six Sigma hoek komt? De combinatie van Lean met Six Sigma geeft een krachtige benadering om problemen blijvend op te lossen.

Wat is de waarde van verandermanagement?

Houding en gedrag van management en medewerkers zijn cruciale factoren in het duurzaam verbeteren van processen. Belangrijke onderwerpen zijn het herkennen van weerstanden tegen veranderingen en het doorbreken daarvan. Maar ook door het mobiliseren van energie en eigenaarschap en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie zijn hierbij van belang.

Als veranderaar ben je op zoek naar gezonde en ongezonde denkpatronen van de mensen die je in beweging wil krijgen. Dat doe je door het stellen van de juiste vragen, de belangrijkste argumenten op een rij te zetten en te helpen bij het trekken van de juiste conclusie.

Hoe bewijs ik de financiële baten?

Als Green of Black Belt moet je voor je certificering de effectiviteit van de oplossing kunnen bewijzen. Dat kan door een:

 • Pilot, bewijzen in praktijk of door simulatie dat de gekozen oplossing werkt
 • Experiment, statistisch bewijzen wat de effecten zijn als parameters worden gewijzigd
 • Statistische toetsen, bewijzen dat verbanden tussen de CTQ en X’en statistisch significant zijn en niet op toeval berusten

Hoe selecteer ik een goed verbeterproject?

Je past het geleerde toe in je Black Belt project. In de Define-module leggen we uit wat de eisen zijn van een goed verbeterproject. In de e-learning zit een review template waarin je de projectresultaten stap voor stap vastlegt. Belangrijke selectiecriteria voor een project zijn onder andere:

 • Aansluiting van je project op de strategische doelen van je bedrijf;
 • Zichtbaarheid van je project;
 • Urgentie, er is sprake van noodzaak en urgentie;
 • Draagt het bij aan het verhogen van de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid?
 • Rechtvaardigt het project de investeringen - met andere woorden: levert het voldoende financiële baten op?
 • Zijn je teamleden en opdrachtgever (Champion) beschikbaar?
 • Valt het project binnen de beïnvloedingssfeer van de Champion?
 • Is er draagvlak bij de eigenaar van het proces en andere belanghebbenden?
 • Kan je er voldoende tijd voor vrij maken? (2 dagen per week voor Green en Black Belt-project.)
 • Is de verkrijgbaarheid meetgegevens goed (snelheid, toegankelijkheid) - kies daarom een proces met een hoogfrequent en kort cyclisch proces;
 • De oplossing van het probleem is nog niet bekend.

Wanneer is een project succesvol?

De volgende eisen zijn van toepassing op de eindbeoordeling van de 2 DMAIC projecten:
1. Is het een Lean Six Sigma project?
Er is sprake van een probleem waarvan de oplossing nog niet bekend is. Met andere woorden geen “just do it” project.
2. Volgt het project de DMAIC methode?
Stappen moeten (letterlijk) in de reviewtemplate terugkomen.
3. Zijn er concrete baten?
Hoeven nog niet gerealiseerd te zijn, maar dan dient er wel een implementatieplan te zijn (tijdspad, verantwoordelijkheden). 2 afgeronde DMAIC projecten met 50k per jaar aan financiële baten per project voor Black Belt certificering.
4. Is het project consistent?
Analyse en verbeteringen hebben betrekking op de Critical to Quality (CTQ) die in de Measure-fase zijn gedefinieerd.
5. Is de verbetering feitelijk onderbouwd?
De effectiviteit van verbeteracties zijn onderbouwd, ofwel in de Improve-fase (m.b.v. statistiek) ofwel na oplevering (m.b.v. een nameting).
6. Is de documentatie “to the point”?
Documentatie legt resultaten vast van ingezette tools.
Geen wolligheid, story-telling, max 40 slides.

Toelichting onderbouwing financiële baten
Als Black Belt dien je voor je certificering de effectiviteit van de oplossing te kunnen bewijzen. Mede om je inspanningen van jou en je team te kunnen rechtvaardigen.

Dit doe je door middel van een:

 • Pilot – bewijzen in praktijk of door simulatie dat de gekozen oplossing werkt
 • Experiment – statistisch bewijzen wat de effecten zijn als parameters worden gewijzigd
 • Statistische toetsen - bewijzen dat verbanden tussen de CTQ (datgene wat je wil beïnvloeden) en X’en (invloedfactoren) statistisch significant zijn en niet op toeval berusten

De projectdocumentatie moet een ondertekende verklaring bevatten (Decharge) van de Champion en een Financial Controller. Met deze Decharge verklaren beiden dat het projectverslag een realistische weergave geeft van het project en financiële baten.

Neem contact op!

Heb je nog vragen? Stuur gerust een email en wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.