Susanne

 
Susanne
-
-
Talen
Nederlands
In woord en geschrift
Engels
In woord en geschrift
Systeemkennis
Outlook
Microsoft
Excel, Word, PowerPoint

Resultaat- en mensgericht, daadkrachtig, enthousiast en leergierig. In een veranderende omgeving focus ik op het maken van verbinding met betrokkenen en mobiliseer een ieder om gezamenlijk te komen tot het gewenste resultaat. Daarbij ben ik kritisch om zo het beste resultaat te bereiken. Samenwerken geeft mij energie.

Opleidingen
Post HBO Coaching en Begeleiding
ISBW2018
Change Management Foundation en Practitioner
Certificering APMG2017
Foundation of Facilitieve Leadership
Bureau Hartelijk Gefaciliteerd2015
Prince2 Foundation
Certificering APMG2009
Diverse opleidingen voor de zakelijke dienstverlening1999 - 2004
Algemene Economie, Afstudeerrichting: Internationale Economische Betrekkingen
Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg1992 - 1997
Atheneum
Albert Schweitzer Scholengemeenschap te Geleen1986 - 1992
Werkervaring
Directie Secretaris
Rabobank Westland2016 - heden

Coördinatie, ondersteuning en aanspreekpunt van de Raad van Commissarissen, Ledenraad en Ondernemingsraad van de lokale bank. Voor de verschillende themagroepen die verband houden met de ledenraad, vervul ik ook een coördinerende en verbindende rol. De directievoorzitter ondersteun ik pro actief en waar nodig ben ik zijn sparringpartner. Ik ontwerp beleidsstukken en maak deze implementatie klaar en bewaak de voortgang van de werkzaamheden die vanuit de directievoorzitter worden geïnitieerd. Daarbij ondersteun ik het gehele directieteam en bewaak ik de voortgang van acties en projecten.

Projectleider
Rabobank Westland2015 - 2016

Een grote uitdaging was het uitvoeren van een cultuurprogramma binnen een veranderende bank. Ik heb hierbij verschillende teams en individuen gecoached. Ik ben trots op de behaalde resultaten en de ontvangen feedback.

Andere met succes afgeronde projecten zijn;
De Bankierseed, dit was een project waarbij binnen een korte termijn de gehele organisatie meegenomen is in de toegevoegde waarde van het afleggen van de eed, alsook dat alle medewerkers tijdig en juist de eed hebben afgelegd. Distributiebeleid, dit was een project met zowel in- als externe impact waarbij de werkgroep ‘Virtualisering’ als goed voorbeeld genoemd kan worden. Deze werkgroep heeft alle medewerkers van de bank meegenomen in de veranderende virtuele wereld van bankieren en heeft dit op een zeer creatieve en praktische manier georganiseerd.

Projectleider
Rabobank Den Haag2014 - 2015

Ontwikkelen trainingsprogramma “Samen Sterker Starten”, een programma voor alle medewerkers van de fusie bank. Doel van het programma is het kennismaken van collega’s met elkaar en het samen komen tot uniforme werkwijzen. Opzetten opleidingsprogramma waarbij de doorstroom van collega’s wordt bevorderd. Opzetten introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.

Adviseur Management Support Retail
Rabobank Den Haag2010 - 2014
  • Projectleider trainingsprogramma TOP (Trots op Perfectie); hospitality en adviesvaardigheden voor medewerkers.
  • Organiseren en invulling geven aan VAK avonden voor collega’s, doel: informeren en enthousiasmeren
    Projectleider Klant Integriteit.
  • Coördineren in-company trainingen.
  • Implementatie nieuwe producten waarbij medewerkers meegenomen worden in nieuwe werkwijzen.
Medewerker Formulemanagement
Rabobank Den Haag2007 - 2010

Projectleider van onder andere Mijn Tent is Top waarbij collega’s werden geënthousiasmeerd en gemotiveerd hun kantoor als eigen onderneming te zien en daar naar te handelen met als doel de klanttevredenheid te verhogen. Begeleiden en adviseren in uniforme werkwijzen.

Medewerker Processen en Projecten
Rabobank Den Haag2005 - 2007

Projectleider Wet Identificatie Dienstverlening.

Zakelijke Dienstverlening
Rabobank Den Haag1998 - 2005

Diverse functies in de zakelijke dienstverlening waaronder Bedrijven Adviseur en Krediet Beoordelaar.

Recent Posts
Neem contact op!

Heb je nog vragen? Stuur gerust een email en wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.